Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 30 249 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Zielona Góra

Zielona Góra, Plac Pocztowy

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Tomasz Karpiński

Kancelaria Komornicza, Plac Pocztowy 15, Zielona Góra, 65-305 Zielona Góra

tel. 68 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. 68 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 109/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: "PLAZA DEVELOPMENT" Sp. z o.o. , położonej przy Plac Pocztowy 13,14, 65-061 Zielona Góra , dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00046475/0 .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr 16/2 o pow. 0,06 ha w użytkowaniu wieczystym (do dnia 05.12.2089), zabudowana budynkiem niemieszkalnym o planowanej funkcji handlowo-usługowo-hotelowej w trakcie budowy. Lokalizacja w centrum miasta. Przy działce znajdują się sieci wodna, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek 4-5-kondygnacyjny, podpiwniczony, adoptowany z budynku po byłej drukarni i rozbudowany. Ściany murowane, stropy żelbetowe, stropodach płaski, kryty papą, stolarka okienna aluminiowa. Budynek w różnym stopniu wykończenia, dwie kondygnacje w stanie do wykończenia, pozostałe kondygnacje w stanie surowym zamkniętym. Rok budowy od 2009r. Powierzchnia netto budynku: 2 439,2 m2, pow. użytkowa 1 825,5 m2 Zgodnie z dokumentacją projektową program użytkowy przedstawia się następująco: 1) piwnice: - pub z zapleczem socjalnym i lożami dla klientów, - pomieszczenia gospodarcze i techniczne, - WC pracowników i klientów, - dwie klatki schodowe, 2) parter: - powierzchnie handlowe, - powierzchnie usługowe, - sanitariaty, - dwie klatki schodowe, 3) I piętro: - powierzchnie usługowe, - powierzchnie handlowe, boksy dla handlowców, - klatki schodowe, parter i I piętro połączone są dodatkowo schodami ruchomymi 4) II i III piętro: - pokoje hotelowe, - klatki schodowe, 5) IV piętro ( poddasze): - kawiarnia, - pomieszczenia gospodarcze, socjalne, sanitariaty, - klatki schodowe, - taras widokowy. Wszystkie kondygnacje połączone są dwiema windami i dwiema klatkami schodowymi.

Suma oszacowania wynosi 5 073 600,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 382 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 507 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ o/Zielona Góra skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 5 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 6720.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Karpiński


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla