Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 658 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Zielona Góra

Zielona Góra, Jędrzychowska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Norbert Piskorz

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 2146/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2017 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Agata Sommer , położonego przy Jędrzychowska 38a/1, 65-001 Zielona Góra , dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00031871/8 .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa przy ul. Jędrzychowskiej 38a/1 w Zielonej Górze, na parterze budynku posadownionego na działce nr 59/3 ( KW gruntu ZG1E 80025/1) Właścicielowi licytowanego lokalu przysługuje udział w 1/2 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej. Lokal o powierzchni użytkowej 108m.kw. położony na parterze budynku i składa się z 10 pomieszczeń (rzut w operacie). Wejście od frontu budynku (ulicy) i z klatki schodowej budynku. W lokalu znajduje się 10 pomieszczeń zaadaptowanych na lokal handlowy. Lokal uzbrojony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i C.O. z własnym kotłem gazowym.

Suma oszacowania wynosi 283 340,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 893,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 334,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 68 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Pl Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 867 1 . § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Norbert Piskorz


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla